Vad gör du som Key account manager (KAM) på C4 Energi?

C4 Energi har en stor tjänsteportfölj av produkter såsom exempelvis fiber, fjärrvärme, fjärrkyla, solceller, el, laddstolpar och IoT. På marknads- och försäljningsavdelningen arbetar vi med att försöka hitta synergieffekter för såväl befintliga som nya kunder.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?

Det varierar en hel del. Jag arbetar med försäljning av fiber och har mycket kontakt med bostadsrättsföreningar, privatpersoner och företag som vill ha en fiberanslutning och i varje affär är jag med i processen från början till slut. Intresset för fiber är fortsatt stort så det blir en hel del offertarbete mot bostadsrätter och företag. Vi har byggt fibernät i stora delar av vår kommun, men vi har en del kvar att göra på landsbygden så det jobbar jag mycket med.

 Hur trivs du på jobbet?

Jag trivs fantastiskt bra på jobbet som är en fin och trygg arbetsplats att jobba på. Jag har snart jobbat här i 10 år och ser hur det har utvecklats för varje år. Det är ett inspirerande företag som vill ligga i framkant när det gäller utveckling av tjänster och ny teknik.

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor