Vad gör en miljöingenjör på C4 Energi Rose-Marie?

Jag gör en massa olika saker, till exempel så hanterar jag företagets miljöfrågor och har kontakt med myndigheter. Mitt jobb är att ha koll på lagstiftning och andra miljökrav, och se till att vi följer dem. Det kan handla om allt från hur vi hanterar avfall och kemikalier till om det bullrar eller dammar från anläggningen.

Hur bra är C4 Energi när det gäller miljö- och hållbarhetsarbete?

Hållbarhet genomsyrar allt vi gör. Elen vi producerar är helt fossilfri och siffran för fjärrvärme ligger på strax under 100%. Vi använder huvudsakligen restprodukter från skogsavverkningen när vi producerar fjärrvärme, och från och med i år kör vi tillbaka askan till skogen där den fungerar som näring.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Variationen! Varje dag är annorlunda och det passar mig som person. Det är roligt att arbeta med ett ämne som engagerar så många människor, men miljöfrågan är mer komplex än vad diskussionerna i media visar.

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor