Per-Ola Hörnmark

Per-Ola Hörnmark

Ekonomichef – Ekonomi

Vad gör du som ekonomichef på C4 Energi?

Som ekonomichef för C4 Energikoncernen ansvarar jag för alla ekonomiprocesser i vår organisation. Det är en bred flora av ansvarsområden som t ex bokslut, budget, prognoser, controlling, finansiering, rapportering, intern kontroll, verksamhetsplanering och utveckling av våra ekonomiprocesser. Därtill kommer medverkan i ledningsgruppsarbetet och regelbundna avrapporteringar till styrelse och kommunledning.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Mina arbetsdagar ser väldigt olika ut och arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken tid på året det är. Varje tertial är det boksluts- och prognosarbete samt rapportering. Då får vi ett kvitto på att våra boksluts- och prognosrutiner fungerar och att vi har koll på våra huvudbokskonton.

Numera är det stort fokus på likviditetsplaneringen och vi håller den kommungemensamma applikationen uppdaterad med våra siffror en gång i veckan.

Vi har ett ständigt pågående arbete inom ekonomiavdelningen med att försöka rationalisera och digitalisera våra ekonomirelaterade rutiner. Detta är ett arbete som aldrig får avstanna utan vi måste hela tiden sträva efter att bli bättre.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Det roligaste med mitt jobb är att jag känner att jag får möjlighet till ständig utveckling av mina arbetsuppgifter. Det är väldigt mycket upp till mig själv och jag känner ett stort förtroende från min chef. Möjligheten att i hög grad kunna styra mitt arbete själv är en stor fördel som underlättar livspusslet.

Arbetsuppgifterna är väldigt omväxlande och jag har i min roll ett brett jobbnätverk som jag kan bolla olika frågeställningar med.

Hur trivs du på C4 Energi?

Jag trivs väldigt bra på C4 Energi med både arbetsuppgifter och kollegor på såväl ekonomiavdelningen som i övriga verksamheter. Vi på ekonomiavdelningen är ett bra team, vilket gör arbetet roligare.

per-ola.hornmark@c4energi.se

044-780 75 11

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor